Hagalundsvägen 9 A • Karlshamn • 0702 - 241 722 • info@rbbygg.se